Konference k otázkám uměleckých pozůstalostí

Odkaz sester Válových
30.11 2018, Kladno

1. Jan Rous

2. Martina Lehmannová

3. Susanna Wagner Horvatovičová

4. Jaroslav Pergl

5. Richard Drury