Květa Válová

Revoluční 30

Srdečně zveme na zahájení výstavy
v pátek 8. 11. 2019 v 18 hodin
Po-up galerie, Revoluční 30, Praha 1

Kurátoři: Radek Wohlmuth a Čestmír Suška

Vystavující umělci:

Erika Bornová, Pavel Brázda, Michal Cihlář, Tomáš Císařovský, Jiří Černický, Jiří David, Epos 257, Matouš Háša, Vojta Horálek, Vendula Chalánková, Josefína Jonášová, Krištof Kintera, Lenka Klodová, Jiří Kovanda, Radek Macke, František Matoušek, Milan Mikuláštík, Aleš Novák, František Novák, Pode Bal, Roman Týc, Michal Škapa, Jindřich Štreit, Dagmar Šubrtová, Timo, Jitka a Květa Válovy, Maxim Velčovský, Ztohoven...

Kde jinde než na symbolické adrese Revoluční 30 připravit výstavu, která by měla reflektovat třicetileté výročí od Sametové revoluce. Čtrnáctidenní výstava bude s týdenním přesahem rámovat výročí 17. listopadu. Kurátoři Radek Wohlmuth a Čestmír Suška na ni přizvali zhruba tři desítky umělců, jejichž práce během uplynulých desetiletí mnohdy nevybíravým způsobem komentovaly to, co se tady dělo. Jádrem projektu je kurátorský výběr prací, které vznikly mezi roky 1989 – 2019, a jsou naplněním možnosti svobodné tvorby bez cenzury. Zastoupeni jsou umělci všech generací, kteří se vyjadřují jakoukoliv technikou, ať je to malba, video nebo graffiti. Cílem není podat přehledný výčet všeho, co během minulých tří dekád touto republikou rezonovalo, ale na základě subjektivního pohledu připomenout některé aspekty nedávné historie i současného života. Zároveň chce výstava zprostředkovat divákům kontakt s aktuálním uměním, konfrontovat je s ním a jeho prostřednictvím se pokusit nabourat stereotypy vnímání uplynulých let, případně otevřít veřejnou diskusi na konkrétní témata vztahující se k dané problematice.

Celý projekt realizuje Bubec o.p.s a Nadace Suška – Shameti. Projekt se představí v ramci Festivalu svobody. Tento ojedinělý projekt se může uskutečnit díky společnosti RSJ.

K výstavě je připraven každý den doprovodný program.