Pozvanka web

Jitka a Květa Válovy - Z kladenských zápisníků

hosté Jiří Petrbok, Klára Spišková, Miloš Vojtěchovský, Josef Žáček

Chtěla bych vyjádřit člověka, nikoliv však v jeho individualitě, která je popsána v tváři a povaze a určena historickými souvislostmi, dává směr jeho konkrétní seberealizaci. Jde mi o člověka, který je definován silami, vyvěrajícími z nejzákladnějších zdrojů jeho prometheovské osudovosti a který vržen na svou cestu jako kus zvrásněné lávy, v jejímž tvaru je napětí, žár, eruptivnost živlů, utajených v hlubinách neklidné země. (Květa Válová, 1978)

Jsou mi blízké kresby neolitických lovců, naléhavost, kterou vyjadřovaly děje, konflikty, napětí a vzrušení událostí. Poselství na skalních převisech, která jsme ne vždy uměli přečíst, ale která zneklidňovala touto lidskou angažovaností a bezprostřední účastí. Vyjádřeny s maximální úsporností, pohybují se na pomezí kaligrafického znaku, který překračuje optickou zkušenost a fyzické zákonitosti, aby svá sdělení předal nikoliv jako zprávu, ale naléhavý výkřik... (Jitka Válová, 1978)

...V uplynulých letech jsem se účastnil několika cest a expedicí za skalním uměním v egyptské Východní poušti, v severním Súdánu a v pouštních oblastech Jordánska. Pravděpodobně nejdůležitější byla expedice na Gilf Kebír poblíž hranic Egypta, Libye a Súdánu, kde leží jedna z hlavních saharských obrazáren, včetně pověstné Jeskyně plavců. Na tomto krátkém prostoru nemohu udělat nic jiného, než srovnat svůj dojem ze stovek skalních kreseb a petroglyfů se stovkami kreseb sester Válových. ... (Václav Cílek, 2010)

12. 12. 2019 v 17 hodin výstavu zahájí kurátorka výstavy Dagmar Šubrtová a host Václav Cílek

Galerie kladenského zámku, Zádušní 1, Kladno, otevřeno: úterý až pátek: 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, sobota, neděle a státní svátky: 13:00 - 17:00

13.12. 2019 - 16. 2. 2020

Tato výstava mohla být připravena díky podpoře archivování a digitalizace děl sester Válových z grantu Nadace pro současné umění Praha a společnosti Gestor ochranného svazu autorského.

 

zde odkaz na zvukovou interpretaci Miloše Vojtěchovského:

https://www.mixcloud.com/milosvojtechovsky/zvukov%C3%A1-instalace-k-v%C3%BDstav%C4%9B-jitka-a-kv%C4%9Bta-v%C3%A1lovy-z-kladensk%C3%BDch-z%C3%A1pisn%C3%ADk%C5%AF-v-kladn%C4%9B/?fbclid=IwAR0uITZS9eC3bpMl21Et8E_gdmdvArVQp8jHZ7W0F7nK_oWLm3-ZOFFKPMw