Jitka Válová, Válcíři, 60. léta

komentovaná prohlídka výstavy Jitka a Květa Válovy Z kladenských zápisníků

Galerie kladenského zámku

S kurátorkou výstavy Dagmar Šubrtovou, jenž nám představí zásadní momenty života výjimečných kladenských umělkyň, projdeme výstavou a společně se zamyslíme nad záznamy a skicami z kladenských hutí a dolů. Jiří Hanke přiblíží několika vzpomínkami osobní setkávání v 80. letech v domě u "Válovek" po vernisážích v galerii České spořitelny a v Klubku 55. Zde nekonformní atmosféra umožňovala, v jinak tehdy tak nesvobodném Kladně, pokračovat v započatých diskusích na tomto malém ostrůvku svobody.

https://vltava.rozhlas.cz/dum-vytvarnic-valovych-v-kladne-byval-mistem-vzrusenych-debat-umelcu-v-atelieru-8136362?player=on#player