Jitka a Květa Válovy a Goyenka, foto: archiv sester Válových

komentovaná prohlídka domu sester Válových

Krátký dokument o sestrách Válových, o jejich díle, životě, přátelích, o domě a ateliéru, natočený v době nouzového stavu České republiky. Provází Marie Vydrová, Dagmar Šubrtová, hudba: Vladimír Nejedlý, kamera, střih: Karel Pazderka, námět: Filip Zoubek. V rámci projektu Kladno žije on-line v dubnu 2020.

https://www.facebook.com/watch/?v=238962200591747

Život a tvorba sester Válových (Květa 12.12.1922 – 4.9.1998, Jitka 12.12.1922- 27.3.2011) jsou úzce spjaty s rodným městem Kladnem a nevelkým domem v Bendlově ulici č.p. 6. Dům se stal útočištěm a středem jejich společného života, zůstaly tu s plným vědomím toho, co znamená tvořit na periférii, mimo centrum výtvarného dění. Založily si skromný azyl před oficiálním světem, kterému se nechtěly přizpůsobovat. Ve svých skromných ateliérech malovaly rozsáhlá celoživotní témata, aby se později staly respektovanou součástí historie českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století.

Dům se po jejich smrti stal autentickou vzpomínkou a domácím archivem vypovídajícím o svérázných umělkyních, žijících pro své tvůrčí zaujetí. Ateliér Jitky Válové, kde vytvořila převážnou část svého rozsáhlého díla, je dodnes zachován v téměř původním stavu. Obytná část domu, mimo jiné, skrývá zachovalou autorskou skleněnou mozaiku s motivem orchidejí a obývací pokoj s původním vybavením. I po nedávných drobných úpravách si místnosti v sobě stále udržují atmosféru vybízející k debatám nad uměním tak, jak tomu bývalo při setkávání v domě s přáteli za života sester Válových. Díky přístupu části rodiny se zde pořádají setkání, odborné konference, krátkodobé workshopy, kterých se účastní autoři souznějící s jejich zaujetím figurou, syrovostí, zranitelností a současně nezdolností lidské existence.

Tyto současné aktivity jsou částečně organizovány spolkem Arteum.