Jitka a Květa Válovy s Goyou na zahradě jejich domu, foto: Zdeněk Komárek, archiv sester válových

Narozeniny / Pocta sestrám Válovým

Díla Jitky a Květy Válových zapůjčená ze soukromých sbírek. Hosté: Vladimír Havlík, Jiřina Hankeová, Michaela Horáková, Magdaléna Rajnišová, Adam Rybka, Martina a Pavla Noskovy, Miloš Šejn, Dagmar Šubrtová, František Tomík, Martin Zet.

Výstava je součástí Roku sester Válových – 100 let /narozeny 13.12. 1912/

Galerie Kladenského zámku, Zádušní 1, Kladno

zahájení 15. 12. 2022 v 17:30 Václavem Cílkem

16.12.2022–19.2. 2023

kurátorka: Dagmar Šubrtová

Sestry Válovy ve svých nevelkých ateliérech malovaly rozměrná plátna, aby se později staly respektovanou součástí historie českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Než se tak stalo, obě sestry prožívaly dlouhé období nezájmu o jejich tvorbu. Nikdy se nestaly součástí politického imperativu doby a odmítaly tehdejší všeobecně působící socialistické smýšlení a vkus. Mnoho obrazů tehdy přemalovávaly, neměly peníze na nová plátna, vystavovaly jen zřídka a převážně společně se členy skupiny Trasa (s Čestmírem Kafkou, Olgou Čechovou, Evou Kmentovou, Olbramem Zoubkem a dalšími). Toto úzké generační spojení umožnilo sestrám Válovým, a to pouze na doporučení svých kolegů, vytvořit několik děl do veřejného prostoru a částečně tak vyřešit jejich tehdejší nelehkou finanční situaci.

 

Výstava Narozeniny / Pocta sestrám Válovým představuje díla autorek s osobním příběhem ze soukromých sbírek kladenských obyvatel. Své kresby a malby občas darovaly přátelům ze vzájemného obdivu, z přátelství nebo také jen za cigarety a láhev vína. Dost často neměly peníze, aby zaplatily běžné údržbové služby v domě. Tehdy nabízely svá plátna nebo portrétování jako vyrovnání dluhu za služby (vymalování stěn, oprava elektřiny, oprava rádia, vody a jiných). Tyto obrazy spojené s osobními vzpomínkami na výjimečné sestry Válovy a ojedinělou atmosféru jejich ateliérů dosud nebyly vystaveny.

 

Druhá část výstavy představuje autory, které sestry Válovy inspirovaly (v jejich tvorbě, ať už motivem, přátelstvím nebo jejich životem). Někteří obdrželi výzvu k vytvoření nového díla (Hommage à Jitka a Květa Válovy) již před dvěma lety. Na výstavě se objeví obrazy, objekty a video věnované dvojjedinosti sester Válových s pokorou k jejich výjimečnému malířskému dílu. Pozvaní umělci se objevují na výstavě společně s díly sester Válových, nikoliv kvůli konfrontaci, ale z důvodu blízkého setkání a porozumění.