Pozvánka

Jitka a Květa Válovy / Práce pro veřejný prostor

Mozaiky, malby, reliéfy a skleněné výplně

galerie Bubec

kurátorka: Dagmar Šubrtová

ve spolupráci s Alexandrem Němcem a rodinou sester Válových     

Jitka Válová studovala Střední školu sklářskou v Železném Brodě, zde se naučila techniku skleněné mozaiky, leptání a pískování tabulového skla. Těchto znalostí později se sestrou Květou využily pro další realizace prací do veřejného prostoru, byly to umělecké práce vzniklé v rámci spolupráce výtvarníka s architektem v letech 1957-1978. Později se již plně věnovaly pouze malování obrazů. Několik realizací v architektuře bylo skutečně rozměrných, například skleněná mozaika „Orchideje“ pro vstupní halu Výzkumného ústavu automatizačních prostředků (VÚAP) v Praze – Michli (1976, nezachováno). Další větší realizací byla malba secco „Na růžovém poli“ v interiéru bývalé květinové síně na hlavní třídě v Kladně (1961, nezachováno). V loňském roce se nám podařilo dohledat skleněné leptané výplně pro dveře a okna v původně školícím zařízení v Ostrově nad Ohří z roku 1975. Po upozornění na významnost díla je nyní domluveno, že po rekonstrukci a výměně oken budou skleněné výplně převezeny do Městského muzea v Železném Brodě. Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i v Praze se může pyšnit zachovanou barevnou vitráží, realizovanou v roce 1964 o výšce přibližně 320 cm. V pozůstalosti sester Válových se nacházejí návrhy reliéfů pro Kladno a také fotodokumentace betonových litých předsazených reliéfů na budově výzkumného ústavu v Praze – Michli s pracovním označením „Integrační Elektronika“. Také několik schválených, a přesto nezrealizovaných skic a návrhů. Všechny skici a fotodokumentace realizací jsou nyní vystaveny od roku 1978, kdy je sestry Válovy presentovaly na své výstavě v Kladenském zámku, poprvé.

Výstava je věnována sestrám Válovým k jejich nedožitým 100 letům a zapojuje se tak do několika výstav například k retrospektivě v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, k výstavě Narozeniny – Pocta sestrám Válovým v Zámecké galerii v Kladně a k výstavě Dům sester Válových v Galerii Arto.to v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou. 

100 let sester Válových